CERTIFICATE OF FOOD SAFETY FACILITIES

  1. Bán sản phẩm trực tiếp trên TikTok: Đây là cách thức phổ biến nhất trên TikTok. Người kinh doanh sử dụng video để quảng bá sản phẩm của mình và bán hàng trực tiếp trên nền tảng này.
  2. Quảng cáo trên TikTok: TikTok cung cấp các dịch vụ quảng cáo cho doanh nghiệp, bao gồm quảng cáo banner, quảng cáo video, quảng cáo vị trí đặc biệt và quảng cáo động viên người dùng tham gia sự kiện trên nền tảng.
  3. Sử dụng affiliate marketing: Đây là một cách thức kinh doanh được sử dụng phổ biến trên TikTok. Người kinh doanh sử dụng video để giới thiệu sản phẩm của một công ty khác và khi có người mua sản phẩm thông qua liên kết được cung cấp, họ sẽ nhận được một khoản hoa hồng.
  4. Tài trợ bởi các thương hiệu: Các thương hiệu có thể tài trợ cho các tài khoản TikTok nổi tiếng và trả tiền cho người sử dụng để quảng bá sản phẩm của họ.
  5. Bán tài khoản TikTok: Khi tài khoản TikTok phát triển tốt với lượng người theo dõi lớn, bạn có thể bán tài khoản của mình để kiếm tiền.